Gratis boekenlezing

met Maggie Nauwelaers

Maggie is de auteur van een boekenset voor ouders en begeleiders van kinderen waarin tools aangereikt worden om kinderen en jongeren te leren hoe zij op een positieve wijze emoties en gevoelens doorheen het lichaam kunnen kanaliseren, er verantwoordelijkheid voor kunnen opnemen. Voornamelijk hoogsensitieve kinderen en jongeren hebben nood aan deze tools, die jammer genoeg niet standaard in de scholen worden aangeleerd. De methodiek die zij aanreikt wordt Nature-Based coaching genoemd. Het is een mix van de krachtigste methodieken (eenvoudige oefeningen) uit yoga, dans, meditatie, mindfulness en andere.
Maggie begeleidt reeds jarenlang kinderen, jongeren en volwassenen door middel van helende dans, yoga, kundalini yoga, soundhealing, massage en andere, met focus op het lichaam en met de zintuigen als poort voor heling van geblokkeerd onevenwicht en zielscontact. Zij schreef het basisboek als leidraad, als alchemistische belofte om lood tot goud te maken, voor iedere ouder, begeleider, die bewust de weg van volledige verantwoordelijkheid en aanvaarding van alle aspecten van zelf bewandelt en daardoor een prachtig cadeau aan kinderen wenst te schenken. Het bijhorend doe-verhaal werd in 2011 geboren en werd reeds regelmatig door haar voor kinderen in Vlaamse scholen gebracht.

Detailinformatie zoals te lezen op de cover van het Basisboek: Hartenmagie
Basisboek met visie/tools voor het ‘Nature-Based’ begeleiden van kinderen naar onvoorwaardelijke zelfliefde en evenwicht.

Kinderen verdienen begeleiders die authentiek zijn en ervoor kiezen om de natuurlijke flow van het gevoelige kind te volgen en te bekrachtigen, die onvoorwaardelijk van hun al houden als uitnodiging om hun volledige zijn, met alle kleuren van de regenboog, tot ontplooiing te mogen brengen. Dit basisboek reikt een vernieuwende begeleiding ziens- en werkwijze aan, gebaseerd op de harmoniserende Tibetaanse Buddistische Feng Shui visie en andere sjamanistische wereldvisies, die diep verbonden zijn met de wijsheid van de natuur. Deze natuurvisies werden dan gerelateerd aan de krachtigste methodieken van helende dans, yoga, soundhealing, en andere, en kreeg de naam ‘Nature-Based Begeleiding’.

Het boek neemt de lezer mee doorheen de 5 belangrijkste elementen/werelden van de natuur en reikt onmiddellijk bruikbare tools aan om anders naar het
kind te kijken, om het kind krachtig aan te moedigen, te begeleiden, om vanuit zijn eigen energie, verbonden met lichaam en ziel te leven. Dit basisboek werd geschreven voor alle begeleiders van kinderen: ouders, leerkrachten uit gewoon en buitengewoon onderwijs, therapeuten,… als leidraad om met de huidige hooggevoelige kinderen om te gaan en is een ‘must read’ alvorens met het doe-verhaal te starten. Op algemeen verzoek is het nu ook mogelijk dit basisboekje apart aan te kopen.

Detailinformatie zoals te lezen op de cover van het Kinder-doe-verhaalboek: Eénheidspaard

Dit doe-verhalen-boekje behoort tot de reeks ‘Hartenmagie 5D zielereizen over de regenboog’ en beoogt een diep contact van het kind met lichaam en ziel op alle niveaus, beoogt de opname van de eigen verantwoordelijkheid van het kind voor zijn leven.
Doorheen het verhaal wordt gebruik gemaakt van houdingen uit yoga en kundalini yoga, van helende dansbegeleiding, van zuiverings- en helingsmethodieken, allen afgestemd op de wijsheid en kracht van de natuur. De prachtige foto’s geven je als begeleider een beeld van de uit te voeren houdingen, van de kracht van ‘inleving’. Eenheidspaard nodigt het kind expliciet uit om vanuit zijn authentieke innerlijke kracht, verbonden met zijn ziel/hart (Eenhoorn) zijn vleugels te spreiden (Pegasus) en ten volle te gaan staan voor zijn unieke totale zijn met alle kleuren.

Wie is Maggie? Maggie Nauwelaers, Nature-Based begeleider, Kinderyoga en Kundalini Yoga docent, Helend dans begeleider, Feng Shui master, Lomi
Lomi massagetherapeut, auteur van ‘Hartenmagie voor kinderen en hun begeleiders’ en het daarbij horend doe-verhaalboek
Eenheidspaard. Zij is tevens free-lance schrijfster voor Pure Child Magazine.
www.hartenmagie.be – hartenmagie@hotmail.com – 0476/632506

Wanneer: vrijdagavond 28 januari 2022 van 20u tot 21u30

Vrije bijdrage voor koffie, thee, water

Schrijf je hier online in, info : bel naar 015/77.11.59 of mail naar info@samen-delen.be